Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

I. Veikla ir tikslai

 1. Mokykla veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga vykdanti AM, A1, A2, A, B1, B, C, CE, D kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, praktinio vairavimo ir/ar teorijos įgūdžių tobulinimas, papildomas vairuotojų mokymą.
 2. Vairavimo mokyklos dėstytojų ir instruktorių kolektyvo bei automobilių ir metodinės medžiagos turinio gausos dėka mūsų mokiniai gali baigti mokymo kursus pagal mokymo planą, pasirinkti lankstesnį vairavimo grafiką bei lengvai įsisavinti reikiamas temas.
 3. Mūsų kolektyvo tikslas – atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, suteikti jam pasitikėjimo bei atsakomybės jausmą vairavimo metu.

II. Priėmimo tvarka

 1. Asmuo, norintis mokytis vairavimo mokykloje, turi pateikti asmens dokumentą.
 2. Susimokėti už mokslą pradinį įnašą, o likusią dalį pagal mokymo sutarties sąlygas.
 3. Pranešti apie neatvykimą į praktinio vairavimo pamokas ne vėliau, kaip 1 dieną prieš vairavimą. Neatvykus ir praradus pamoką dėl nepateisinamų priežasčių, mokiniui skiriama papildoma vairavimo pamoka už kurią mokamas 20 Eur mokestis.
 4. Apie kiekvieną sėkmingai pabaigusį teorijos ir praktinio vairavimo mokymo programą ir išlaikiusį mokyklinius egzaminus, informacinėmis priemonėmis pranešama VĮ Regitrai.

II. Atsakomybė

 1. Laikytis vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.
 2. Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ( lankomumas 80%) ir praktinio vairavimo pamokas (lankomumas 100%)(jei nesimokoma savarankiškai) pagal vairavimo mokyklos nustatytą grafiką.
 3. Mokyklos vadovas atsako už vairavimo mokyklos veiklą ir jos rezultatus.
 4. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmės tvarką, gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos nustatytą tvarką.
 5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus vairavimo sutartį arba mokiniui nutraukus sutartį be pagrįstų priežasčių, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *